Wednesday, April 23, 2014

Umar bin Khattab


Berdo'a kepada Allah untuk mendapatkan ridonya.
Berdo'a
Berkorban untuk mendapatkan ridlo  Allah

Sahdan suatu hari,Sahabat Umar sedang berada di dalam kebun kormanya.Rupanya hari itu,beliau sedang memanen korma yang sudah mulai masak.Setelah menyelesaikan pekerjaannya,iapun beristirahat di gubuknya.Mungkin karena letih sehabis memanen korma,ia tertidur cukup pulas.Saking pulasnya,ia sampai ketinggalan untuk melaksanakan sholat ashar berjama'ah di Masjid.Ketika Sahabat Umar datang,semuanya sudah selesai melaksanakan sholat.
Tentu saja sahabat Umar menjadi sedih dan gundah gulana.Ia lalu menangis sejadi-jadinya.Dan,segera ia melakukan perhitungan diri,apa gerangan yang menyebabkan beliau ketinggalan sholat berjama'ah di Masjid.Lalu,iapun menemukan penyebabnya.Tidak lain adalah kebun korma beliau yang luas.Beliau menganggap kebun kormalah yang menjadikannya ketinggalan sholat jama'ah di Masjid.Maka,saat itu juga beliau memutuskan untuk segera memberikan kebun kormanya untuk masyarakat banyak.Demi  mendapatkan ridlo dari Allah swt,tanpa ragu-ragu sedikitpun,sahabat Umar segera memberikan hartanya yang sangat bernilai itu.
Demikianlah sekelumit kisah hidup Sahabat Nabi yang dijamin masuk sorga,yaitu Umar bin Khattab.Orang yang dikenal sangat pemberani,sehingga ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan.Jangankan manusia,Jin ifrit sekalipun takut oleh beliau Umar bin Khattab.Demi mendapatkan ridlo dari Allah Swt,beliau rela berbuat apapun.Dan semoga kisah ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin

Wednesday, January 29, 2014

Berbuat baik kepada orang Tua
Berbuat baik kepada orang tua
Bakti kepada Orang tua

Berbuat Baik Kepada Orang Tua

Dari Abu Rafi dari Abu Hurairah ra. berkata "Juraij sedang beribadah di Mushollanya ,kemudian datang ibunya memanggilnya.Ibunya berkata "Wahai Juraij,aku ini ibumu,berbicaralah kepadaku".Juraij sat itu sedang sholat.Dia berkata "Ya Allah,ibuku atau sholatku?".Diapun memilih sholat.Ibunya kembali lagi dan berkata "Wahai Juraij,aku ini

Sunday, January 26, 2014

Syukur

Syukur kepada Allah Swt
Sujud syukur


Syukur

Diriwayatkan oleh Yahya bin Ya'la dari Abu Khabab,dari Atha' yang berkata "Aku bersama Ubaid bin Umair mengunjungi Aisyah ra. dan berkata kepadanya " Ceritakanlah kepada Kami sesuatu yang paling mengagumkan yang anda lihat pada Rasullullah saw !".Beliau menangis dan berkata "Adakah yang beliau lakukan yang tidak mengagumkan?Suatu malam beliau datang kepadaku dan kami tidur di tempat tidur

Doa Orang Yang Dizalimi

Berdoa kepada Allah Swt
Berdoa


Doa Orang Yang Dizalimi

Wahai Dia yang tak tersembunyi bagi-Nya
berita orang-orang yang menyampaikan pengaduan !
Wahai Dia yang tak memerlukan kesaksian para saksi
untuk mengetahui kisah mereka !
Wahai Dia yang pandangannya dekat dengan orang yang
teraniaya !

Friday, January 24, 2014

Tertundanya pengabulan Doa

Berdoa kepada Allah Swt
Berdoa


Tertundanya Pengabulan Doa

Ibnu Athaillah as-Sukandari yang wafat pada tahun 707 M dan kuburannya di Qarafah banyak dikunjungi orang berkata "Janganlah penundaan karunia dari Allah Swt dengan doamu yang terus menerus membuatmu putus asa,karena Allah Swt telah menjamin pengabulan pada apa yang dipilihkan olehNYA untukmu.Bukan apa yang engkau pilih.Dan pada waktu yang Dia kehendaki,bukan pada waktu yang engkau inginkan".

Wednesday, January 22, 2014

Doa Bukan Lampu Aladin

Doa bukan lampu aladin
Lampu aladin


Doa Bukan Lampu Aladin

Dahulu,ia adalah Mubaligh populer di kalangan anak muda.Suaranya keras,baik volume maupun isinya.Kini,ia datang kepadaku terseok-seok.Wajahnya muram.Kekecewaannya begitu besar,sehingga tidak menyisakan sedikitpun ruang pada air mukanya untuk harapan.Ia kecewa pada pemerintahnya karena tidak memelihara fakir miskin dan anak

Tuesday, January 21, 2014

Rahmat Allah Swt

Alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Swt
Alam semesta


Rahmat Allah Swt

Dikisahkan ada  tiga orang fakir yang berdiri di depan pintu salah seorang raja yang perkasa.Salah satunya berkata "Aku mengharapkan salah satu kantung kekayaan raja'.Orang kedua berkata "Aku mengharapkan salah seorang pelayan raja yang cantik untuk kuperistri".Orang ketiga berkata "Aku mengharapkan rahmat Allah Swt".

Popular Posts